Замки на колесах

адрес: ул.Княжий Затон 2/30

Звоните по телефонам:

    050-4629243   063-2378981

   096-6829525   044-3841630

Главная Контакты Карта сайта

Ремонт Дверей Замена Замков

  • Логин:
    Пароль:
Зарегистрироваться | Забыли пароль?
Ремонт дверей » замки » Abloy

Abloy

Abloy

Abloy Protec


Цилiндри моделi Protec мають конструкцiю обертових дискiв. Цилiндр використовує 9 або 11 дискiв, взаємодiючих з бiчною поверхнею. Однiєї їхнiх основних особливостей цилiндра є система "Disc Blocking System", яка блокує диски на мiсцi не дозволяючи їм обертатися окремо , що робить вiдмичку пошуки. Дублiкат ключа можна виготовити тiльки маючи картку власника й оригiнальний ключ


 
Abloy

Abloy SL900


Урiзний замок сувальдного типу має один ригель своєрiдного типу у виглядi гака. Це дає замку надiйний захист вiд злому методом отжатия дверi. Аркушi загартованої сталi з обох сторiн замка захищає його вiд висвердлювання. У секрет замка входить вiсiм сувальд.

 
Abloy

Abloy 428


Урiзний замок сувальдного типу має один масивний ригель, призначений для дерев'яних i металевих дверей. Секрет замка постачений неправильними пазами, що ускладнює розкриття його вiдмичками. У комплектi iз замком поставляється п'ять ключiв

Abloy

Abloy
Abloy

Інтелектуальний цилiндр – ABLOY PROTEC CLІQ.

У системах контролю доступу (СКД) iснує два напрямки – механiчний контроль доступу (Система « Майстер-Ключ») i електронний контроль доступу (на базi очисникiв iнформацiї рiзних типiв i контролiв, що керують виконавчими приладами).

Застосування систем « Майстер-Ключ» дає можливiсть здiйснити розмежування прав доступу в рiзних примiщеннях об'єкта на механiчному рiвнi. Перевагою такої системи є вiдсутнiсть громiздких зв'язувань ключiв i доступнiсть першого рiвня безпеки. Однак система  « Майстер-Ключ» не дає можливостi здiйснювати гнучке, оперативне керiвництво доступом – змiна прав є трудомiсткою процедурою, вiдсутнiсть можливостi одержання даних аудитовi дiй у системi. Електронiка дає широкi можливостi для керiвництва контролем доступу, але вiдносно складна вмонтаже.

Об'єднавши цi два напрямки, група компанiї ASSA ABLOY розробила нову концепцiю, що знайшла застосування в цилiндрах ABLOY PROTEC CLІQ.

ABLOY PROTEC CLІQ – це нова технологiя замкiв, яка поєднує й з'єднує найкраще в механiзацiї й електронiцi. Продукцiя, приготовлена за цiєю технологiєю, має високий рiвень захищеностi шифрування

Використання електронiки CLІQ i захищеної системи шифрування даних (DES), дає одержати нову електромеханiчну систему замикання ABLOY PROTEC CLІQ, яка забезпечує високу безпеку й гнучкiсть

Ключ ABLOY PROTEC CLІQ має подвiйну шифровку – механiчна в дисках цилiндра й електронна. У серединi кожного цилiндра перебуває вбудований у корпус мiкрочип, що вiдповiдає мiкрочипу в ключi, який дає можливiсть одержувати доступ тiльки тому ключу iз правильним електронним кодом. Вони функцiонують i для забезпечення безпеки й для передачi iнформацiї системi, i для одержання доступу програмного забезпечення. Вони використовуються для передачi iнформацiї вiд программатора до цилiндра. Кожний ключ ABLOY PROTEC CLІQ повнiстю персональний пiд кожного клiєнта. Це дає гнучкiсть, коли необхiдно внести змiни й гарантувати безпека, тому що завжди є можливiсть скасувати право доступу для загублених ключiв. Ви можете зробити його гнучким у системi вiддiлу, поверху або будинку, у загальному. Можливо, виготовити высокозащищенные зони за допомогою цилiндрiв ABLOY PROTEC CLІQ i встановити механiчнi цилiндри в iнших зонах i об'єднати їх в одну систему

Електроживлення здiйснюється вiд батарейки, вбудованої в голiвку ключа. Батарейку можна легко замiнити. Повне вiдновлення системи ABLOY PROTEC CLІQ просто, як i встановлення системи розширення доступу на базi механiчних замкiв. Однак, якщо у вас уже встановлена система « Майстер-Ключ» i ви прагнете її вдосконалити або розширити, просто замiните необхiднi цилiндри на ABLOY PROTEC CLІQ i роздайте новi ключi

Хто основнi споживачi i як вигоду вони одержують вiд       iнтелектуальної системи безпеки?

Архiтектори Не iснує меж пiд час проектування системи замикання. Вiдсутнiсть проводки, немає додаткових пристосувань? З ABLOY PROTEC CLІQ система завжди може бути побудована  вiдповiдно потребам замовника

Власники будинкiв Із установленою системою ABLOY PROTEC CLІQ ви уверенны, що всi можливi безпечнi способи були утриманi. Ви маєте можливiсть замiнити систему, не змiнюючи рiвень безпеки. Технологiя розроблена «до кiнця» i дуже зручна виспользовании.

Служба безпеки З ABLOY PROTEC CLІQ ви маєте можливiсть обменить права доступу загублених ключiв. Крiм цього, ви завжди маєте можливiсть створити «острiвцi» iз ще бiльшою таємнiстю (безпекою) у серединi вже iснуючої системи й зчитування журналу подiйУСЛУГИ

Установка замков

Замена замков

Ремонт замков

Ремонт металлических дверей

Обивка дверей кожвинилом

Дверные накладки МДФ

Доводчики для дверей

Каталог

Mottura

Azbe
Cisa
Mul-t-lock
Abloy
Securemme
Tesa
Эльбор
Kaba
Mcm
Gerda
Замки-невидимки
Kale
Российские замки
Гардиан